วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รูปภาพสวยงาม


ดอกไม้กระดาษเป็นดอกไม้ที่สวยงามใช้ประดับบ้านได้เป็นอย่างดี
ราคาที่ซื้อขายในตลาดก็ไม่แพง สามารถซื้อขายได้
การปลูกไม่ยาก เป็นไม้ไม่ชอบน้ำมาก ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมาก

1 ความคิดเห็น: